Komplexní lázeňská léčba

KARLSBAD GRANDE MADONNA &
FESTIVAL Apartments

Komplexní lázeňská léčba

KARLSBAD GRANDE MADONNA & FESTIVAL Apartments – KARLOVY VARY

Indikace karlovarské lázeňské léčby

Komplexní karlovarská lázeňská léčba je nejúčinnější detoxikační metodou pro organizmus, kterou si můžete v současnosti na trhu detoxikačních produktů zakoupit.

Jedná se o zaručenou očistu organismu s dlouhodobými a zaručenými ozdravnými účinky, na zažívací trakt a látkovou výměnu (metabolismus) a dojde i ke zvýšení imunity… Ozdravné účinky sami na sobě nejenom subjektivně pocítíte, ale budou i objektivně viditelné pro vaše okolí např. ve zlepšení tonusu a svěží barvy pleti a kůže, dobré nálady a optimismu. Rovněž laboratorní výsledky jednotlivých biologických ukazatelů budou objektivně vykazovat posun ke standartním nebo optimálním hodnotám.

Pro jaké nemoci je vhodné:

ONEMOCNĚNÍ ZAŽÍVACÍHO TRAKTU

 • Chronická žaludeční dyspepsie
 • Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku
 • Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku a jícnu
 • Funkční onemocnění střev, zvláště chronická obstipace
 • Zánětlivá onemocnění střev (Morbus Crohni colitis ulcerosa)
 • Onemocnění žlučníku a žlučových cest
 • Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest
 • Stavy po akutním zánětu jater, chronická hepatitida, steatosa, nekomplikovaná jaterní cirhosa
 • Onemocnění slinivky břišní

NEMOCI Z PORUCH LÁTKOVÉ VÝMĚNY

 • Diabetes mellitus včetně diabetických komplikací
 • Obezita
 • Poruchy tukového metabolizmu (hyperlipoproteinaemia)
 • Poruchy látkové výměny kyseliny močové (dna)

ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

 • Bolesti páteře a kloubů

STAVY TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ VYČERPANOSTI

NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Po ukončení komplexní protinádorové léčby bez klinických známek aktivity

KARLSBAD GRANDE MADONNA & FESTIVAL Apartments – KARLOVY VARY

Kontraindikace komplexní karlovarské lázeňské léčby

Pro jaké nemoci je nevhodné:

 • Infekční přenosné nemoci a bacilonosičství
 • Všechny nemoci v akutním stadiu
 • Epilepsie
 • Závislost na alkoholu a návykových látkách
 • Těhotenství
 • Krvácivé stavy
 • Klinické známky oběhového selhání
 • Stavy po hluboké trombóze, zhoubné nádory, inkontinence moči a stolice

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČENÍ

Obsahuje:

 • Vstupní lékařskou prohlídku.
 • Laboratorní vyšetření krve a moči (pro pobyty od 7 nocí). O dalších vyšetření rozhoduje lékař podle indikací (za příplatek).
 • 20 PROCEDUR týdně dle předpisu lékaře
  (tj. 6 nocí /7 dní = 17 procedur)
  (tj. 7 nocí /8 dní = 20 procedur)
 • Další procedury, které byste chtěli, lze přikoupit dodatečně. Doplňkové procedury jsou buď volně prodejné nebo prodejné pouze po konzultaci s lékařem.
-  

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČENÍ s plnou penzí

F B T

(full board with treatment)

 • Ubytování ve vybraném lázeňském hotelu
 • Jídlo 3x denně (snídaně, oběd, večeře)
 • Kompletní lázeňské léčení
  – Lékařská prohlídka
  – Pitná kúra
  – Rozpis procedur
  – Laboratorní vyšetření (pro pobyty od 7 nocí)
  – Dietní rozpis
-  

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČENÍ s polopenzí

H B T

(half board with treatment)

 • Ubytování ve vybraném lázeňském hotelu
 • Jídlo 2x denně – Snídaně a večeře / nebo / Snídaně a oběd
 • Kompletní lázeňské léčení
  – Lékařská prohlídka
  – Pitná kúra
  – Rozpis procedur
  – Laboratorní vyšetření (pro pobyty od 7 nocí)
  – Dietní rozpis

KARLSBAD GRANDE MADONNA Spa & Wellness Hotel

S Andělskou Péčí

KARLSBAD GRANDE MADONNA & FESTIVAL Apartments – KARLOVY VARY

Pitná kúra karlovarskými léčebnými prameny

 • je nejdůležitější součástí karlovarské lázeňské léčby
 • má ozdravné účinky na trávicí trakt a pohybové ústrojí
 • podporuje čištění organizmu – detoxikaci
 • zlepšuje látkovou výměnu organizmu – metabolizmus
 • posiluje imunitu
 • nemá žádné vedlejší účinky a neškodí organizmu na rozdíl od farmakoterapie

 • V Karlových Varech vyvěrá 13 léčivých pramenů (poslední z roku 1993 – obnoven pramen Štěpánka u hotelu Richmond, tento však není zařazen pro pitnou kúru), které mají obecně stejné chemické složení, liší se však od sebe teplotou a množstvím plynného kysličníku uhličitého. Právě tyto parametry – teplota a obsah kysličníku uhličitého mají vliv na rozdílné léčebné účinky jednotlivých pramenů. Chemicky patří karlovarské prameny mezi natrium-bikarbonát-sulfátové termální vody, s celkovou mineralizací 6.400 mg/l. PH je v hodnotách 6,9 – 7,0 s obsahem volného rozpuštěného kysličníku uhličitého.
 • V karlovarských pramenech je obsaženo 47 prvků (Periodické tabulky prvků), které jsou potřebné pro organismus. Organismus prokazatelně přijímá tyto prvky díky volně rozpuštěnému kysličníku uhličitému a dochází tak k ozdravným procesům celého zažívacího traktu a ke zlepšení látkové výměny, dochází rovněž ke zvýšení imunity.
  Vedle pozitivního vlivu na trávicí trakt a pohybové ústrojí, podporuje pitná kúra čištění organizmu – detoxikaci.

Minerální vodu a pitný režim konkrétních pramenů určuje lékař při vstupní prohlídce. Pitná kúra se předepisuje 3 – 4 krát denně, a to 20 až 40 minut pře jídlem v průměrném objemu 250 – 400 ml. Objem ordinované vody je individuální, posuzuje se hmotnost těla, věk, stav srdce a oběhového systému a stav ledvin, a vylučovacího systému. Minerální pramen se pije pomalu, po malých doušcích z tradičních lázeňských pohárků. Osobitým prvkem je úzký náustek pro pití, který umožňuje dávkovat doušky a zadržovat je v ústech, protože první léčebné účiny se projevují přes ústní sliznici. Na základě zkušeností a lékařských pozorování v obecné rovině platí, že termální prameny s menší teplotou mají průjmovité účinky a prameny s vyšší teplotou mají posilující účinky s uklidňujícím efektem. Teplota jednotlivých pramenů se pohybuje v rozmezí od 30 °C – do 72 °C.

KARLSBAD GRANDE MADONNA & FESTIVAL Apartments – KARLOVY VARY

Desatero pitné kúry v Karlových Varech

Karlovarská termální minerální voda je složitou, vysoce koncentrovanou směsí přírodních látek,
která není určena ke stálému či neregulovanému užívání.

1. Karlovarskou pitnou kúru doporučí nejlépe lázeňský lékař v rámci konzultace nebo vstupní lékařské prohlídky.

2. Karlovarské léčebné prameny se doporučuje pít v blízkosti vývěrů a to hlavně z důvodu zachování teploty a obsahu plynů, které jsou rozhodující pro dosažení léčebného efektu. S poklesem teploty a objemu plynů v prameni léčebný efekt výrazně klesá.

3. Karlovarské prameny se doporučuje pít z tradičních porcelánových lázeňských pohárků s úzkým pítkem.

4. Karlovarské prameny se doporučuje pít pomalu po malých doušcích a i je zadržovat v ústech, tomu napomáhá úzké pítko lázeňského pohárku.

5. Karlovarské prameny se doporučují pít 3 – 4 krát denně a to 20 až 40 minut před jídlem.

6. Karlovarské prameny se doporučují pít v objemu 250 – 400 ml., množství vody je individuální, záleží na hmotnosti těla, věku, stavu srdce a oběhového systému a stavu ledvin a vylučovacího systému.

7. Karlovarskou pitnou kúru není vhodné kombinovat s konzumací alkoholu a kouřením.

8. Karlovarské prameny se doporučuje pít za pomalé chůze, procházkou po kolonádě nikoliv vsedě.

9. Karlovarské prameny se doporučuje pít v uvolnění a beze spěchu, s pocitem dobré víry v ozdravné procesy ve svém organizmu.

10. Karlovarské prameny nejsou vhodné pro zalévání zeleně v prostorách kolonád, silná mineralizace a teplota rostlinám škodí.

poharek2

KARLSBAD GRANDE MADONNA & FESTIVAL Apartments – KARLOVY VARY

Jak účinkují karlovarské minerální prameny na vnitřní orgány

KARLSBAD GRANDE MADONNA & FESTIVAL Apartments – KARLOVY VARY

Přehled karlovarských pramenů

Karlovarská termální voda je zcela jedinečná svým chemickým složením i fyzikálními vlastnostmi. Nejstarší složky této vody jsou starší než 25 000 let, plynný oxid uhličitý je projevem postvulkanické aktivity zdejšího území. V minerální vodě je obsaženo velké množství hlavních, vedlejších i stopových prvků. Významný je např. obsah selenu, jenž má schopnost odstraňovat z těla kumulativní jedy (olovo, kadmium aj.) a zřejmě i radionuklidy.

Pokračování textu
Zdejší termální prameny, jejichž teplota dosahuje až 73,4 oC, náleží podkrušnohorské oblasti kyselek. Vlivem vysoké teploty termy zde vystupuje mechanická směs vody a plynného CO2 , což způsobuje mj. přerušovaný charakter výstřiku Vřídla. Základní chemické složení všech výronů termy je téměř shodné. Karlovarská voda je přírodní teplý iontový roztok obsahující rozpuštěný oxid uhličitý – CO2. Hlavními rozpouštěnými součástmi jsou sodík, vápník, draslík a hořčík a dále hydrogenuhličitan, síran a chlorid a mnoho dalších minerálních látek v malých až stopových množstvích v účinné iontové formě.

Jednotlivé prameny se navzájem liší svou teplotou, obsahem volného rozpuštěného oxidu uhličitého, radioaktivitou a koncentrací vedlejších a stopových látek. V odborné terminologii jde o termální, hypotonickou, silně mineralizovanou minerální vodu typu Na-HCO3SO4Cl (alkalickou glauberovou slanou, dle starší nomenklatury alkalicko-salinicko-muriatickou). Velkou roli v léčivém efektu užívání těchto vod má obsah farmakodynamicky účinných látek.

Prameny jsou slabě radioaktivní, zlomové struktury, ve kterých cirkuluje termální voda, emitují do atmosféry řadu významných látek, které zřejmě mají příznivý vliv na lidský organismus.

Pro potřeby lázeňství, tedy k pitným kúrám, prováděným v pěti kolonádních objektech a čtyřech pramenních pavilonech či glorietech, a k dalším vnitřním či zevním balneacím je dnes využíváno 12 hlavních pramenů vyhlášených za přírodní léčivé zdroje : Vřídlo, pramen Karla IV., Dolní Zámecký pramen, Horní Zámecký pramen, Tržní pramen, Mlýnský pramen, pramen Rusalka, pramen knížete Václava, pramen Libuše, Skalní pramen, pramen Svobody, Sadový pramen nový a Sadový pramen starý, Hadí pramen.

Až do 18. století se v Karlových Varech léčilo zásadně koupelemi, ačkoliv již r. 1521 dr. Václav Payer doporučil zdejší termální vodu i k pití. Nemocní zůstávali v souladu s poznatky tehdejšího lázeňského lékařství v horkých koupelích, podávaných ve společných bazénech, často až několik dnů, tedy tak dlouho, až došlo k „rozežrání“ kůže. Termální voda byla využívána i k léčení kožních nemocí. U Vřídla byly k léčebným procedurám postaveny čtyři větší bazény, první pro nemocné s vnitřními a revmatickými bolestmi, druhý pro ty, kteří onemocněli svrabem; ve třetím byli koupáni malomocní a ve čtvrtém nemocní s kožními vředy.

Pitná kúra se však ujala až o 250 let později na podnět dr. Davida Bechera, který jako jeden z prvních provedl její chemickou analýzu. Léčba pitím se brzy osvědčila, zejména vynikla při nemocech žaludku, střev a jater a záhy potlačila nepřiměřené koupele.

I pitné kúry časem došly k extrému, nemocní byli nuceni pít postupně 11 – 51 pohárků po cca 140 m vody, tedy 1,5 – 7 litrů denně. Vědeckým poznáním postupně došlo ke zmírnění a vzájemné harmonizaci obou základních druhů léčby, koupelové i pitné. Základem dnešní karlovarské léčby je opakované pití termální vody, které ve svém důsledku znamená zvýšený přísun vody a minerálních látek do těla a následně regulaci vodního a minerálního hospodářství organismu. Vedle přímého vlivu na sliznice, na látkovou přeměnu a detoxikační děje v tělesných buňkách ovlivňuje karlovarská léčba příznivě i mikrobiální osídlení střev a jejich produkci. Karlovarská léčba je tedy přírodní farmakologickou léčbou chorob a pooperačních stavů trávícího a žlučového ústrojí, jater, slinivky a některých onemocnění látkové přeměny (cukrovky) a močových cest.

Celkový obsah minerálních látek je cca 6,5 g v litru. Vypije-li pacient 1 litr karlovarské vody denně po dobu 3 týdnů, přijme 130-140 g těchto minerálních látek. Převedeno pro představu do půlgramových tablet (velikosti např. Aspirinu) jde o 260 až 280 tablet – zhruba o 13 tablet denně. Karlovarská léčba tedy není homeopatií, ani alternativním léčitelstvím, ale regulérní farmakoterapií přirozeně vzniklým a šťastně vyváženým souborem minerálních látek v účinné formě.

Po vypití projde karlovarská voda horním trávicím ústrojím a vstřebává se ve střevě. Její součásti jdou krevní cestou do jater anebo mízou (lymfou) přímo do tělového oběhu ke tkáním. Nepřekvapí proto, že se její vliv projeví v žaludku a střevech, v játrech a slinivce břišní, ale i v celkové látkové přeměně.

Pitná léčba se provádí vždy u pramenů po dobu nejméně 3 týdnů nalačno (půl až 1 hodinu před jídlem) ráno, večer a mnohdy i před obědem vypitím 200 až 600ml vody podle předpisu lékaře. Zároveň je nutné dodržovat „Desatero pravidel karlovarské pitné kúry. Neodmyslitelnou součástí komplexní karlovarské léčby je však nejen pitná léčba z karlovarských pramenů, ale i vhodná dieta a doplňující balneologické a fyzioterapeutické léčebné procedury.

Karlovarská voda je obsahem svých minerálních látek prospěšná i pro pokožku těla z toho důvodu je používána pro výrobu karlovarské kosmetiky.

Popis pramene
Vřídlo se stalo nejen symbolem největších českých lázní, ale také jejich věčně pulzujícím srdcem. Na něm je závislé snad vše, co dělá Karlovy Vary lázněmi – zásobuje termální vodou všechna lázeňská zařízení, dodává plynný oxid uhličitý (CO2) pro vanové koupele, poskytuje základní surovinu pro výrobu karlovarské vřídelní soli i pro zkameňování suvenýrů.
Tento gejzír vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody. Dnes je kromě Zámeckého pramene jediným pramenem využívaným ke koupelím. Vřídlo se ale užívá i při pitné kúře. V prostoru kolonády je umístěno celkem 5 pitných stojanů s vřídelní vodou o teplotách 72, 50, 30 °C. Sloupec vřídelní vody je díky tlaku schopen vytrysknout až do výšky 12 metrů.
Na Vřídle jsou závislé i ostatní karlovarské prameny, které představují vlastně jen větve, oddělující se od hlavního výstupního kmene termy.
Popis pramenu

Léčivé schopnosti tohoto zřídla možná přispěly k rozhodnutí císaře Karla IV. vybudovat zde lázně. O objevení Karlových Varů vypovídá reliéf umístěný nad pramenem.

Popis pramenu

Vyvěrá uvnitř bývalé Zámecké kolonády (dnešních Zámeckých lázní), postavené dle plánů vídeňského architekta Ohmanna. Za pramenní vázou je pískovcový reliéf znázorňující „Ducha pramenů“.

Popis pramene
Vídeňský architekt Ohmann, využil zajímavý nápad městského Pramenního úřadu – vyvést malou část vody Dolního zámeckého pramene po řadě zásahů do jímání na úroveň o několik metrů vyšší – do pavilónku, který byl nad tímto přívodem postaven v roce 1912. Dnes jsou prameny zachyceny vrty.
Popis pramenu

Pramen se od svého objevení (1838) několikrát ztratil a znovu objevil. Uskutečnilo se několik vrtů, díky nimž může být i dnes lázeňskými lékaři předepisován.

Popis pramenu

Už od 16. století je užíván k lázeňské léčbě. Dříve hlavně ke koupelím. Vodu z oblíbeného pramene bylo kdysi možné koupit téměř ve všech českých lékárnách.

Popis pramene
Od 16. století do roku 1945 se jmenoval Nový pramen. Voda z něho vyvěrající byla svého času více oblíbená než ta z Mlýnského pramene. Měl i svou kolonádu Nového pramene, která byla později přestavena a pojmenována jako Mlýnská.
Popis pramene

Voda tohoto zřídla byla využívána k výrobě karlovarské léčivé soli. Koncem 18. století se prý svou vydatností a silou mohl měřit s Vřídlem. Kníže Václav je vyveden do dvou pramenních váz. Pramen I vytéká přímo v kolonádě, pramen II před kolonádou naproti orchestřišti.

Popis pramene

Původně nazývaný pramen Alžbětiných růží. Vznikl spojením čtyř menších pramenů.

Popis pramene
Od 16. století do roku 1945 se jmenoval Nový pramen. Voda z něho vyvěrající byla svého času více oblíbená než ta z Mlýnského pramene. Měl i svou kolonádu Nového pramene, která byla později přestavena a pojmenována jako Mlýnská.
Popis pramene

Voda tohoto zřídla byla využívána k výrobě karlovarské léčivé soli. Koncem 18. století se prý svou vydatností a silou mohl měřit s Vřídlem. Kníže Václav je vyveden do dvou pramenních váz. Pramen I vytéká přímo v kolonádě, pramen II před kolonádou naproti orchestřišti.

Popis pramene

V půlce 19. století vytryskl při hloubení základů pro Vojenský lázeňský ústav. Původně se jmenoval Císařský pramen. Vytéká v prostorách VLÚ vedle kolonády.

Popis pramene

Slabě mineralizovaný pramen se silnými vývěry CO2 se využívá pouze k měření. Nachází se s v kamenném pavilonu a veřejnosti je nepřístupný. Neoficiálně bývá jako 13. pramen označován proslulý likér Becherovka.

Popis pramene
Původní jímka z r. 1884 v průběhu času zanikla. V roce 1993 byl pramen zachycen novým vrtem v blízkosti Parkhotelu Richmond. Není v rámci pitné kúry užíván běžně.
Popis pramene

Vyvěrá v Sadové kolonádě, kam byl přiveden v rámci rekonstrukce kolonády v roce 2001. Z hlediska jeho zpřístupnění veřejnosti je to nejnovější karlovarský pramen. Hadím byl nazván na památku užovek, které kdysi žily v hojném počtu za kolonádami.